Shop Mobile More Submit  Join Login
A Square Rabbit Hole by Jing-reed A Square Rabbit Hole by Jing-reed
Mandelbulb 3d image
Down the 'Rabbit Hole' again - this time it is A Square Rabbit Hole with a rather elaborate carved entry.

Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...V1...w....2Q...k1qY.Pd7w1.Byu0Xhkw5/EvBBENtA30zXziF7hMk4..NPdgNC.G./E
................................Vy9OuGgnH/2........Y./..................C/2.....
................/Q.08....6k5/...F0...2E2.....oP.qxBpb4jD/Q.........G/dkpXm1/....
z.EnAngD12../2Ublo/mk/6czSuXp24CF2.EtdEliiD6E.2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDUSooVkBOBw1Hk5sEgEmhyGYnQtGlxIfjutyjjvUlqu1NX6NdoaK1zkYM8LBGb/fj8lqT6scc
puXoia6jR9wfykPjuNUzdpkD......2ak...DM/.......kD.2....sD..E.....................
...........2.pAnAr1...sD....z.lRp5.grJT.EVLx/.DSp5.YtJT.kcLx/.hSp5......F....k1.
................E/kz.wzzz1UW..6.P/...cD.........90...U3...U1....u....I1...U7RXr2
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6E1c..zzzz...wQOr9PExD.EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6E..EHVM/.mfGoTu2.cxo7.szDnueM.g5P
D/EzTt6Ul/kF.V1..N4crI0.B3W3.UYNUSH7.oI6K..Ga/uBZ.EHVM/.QO4crI0.B3W3.k5PY83..oI6
K..vzVdNi.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E../.A....E.....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNm.........................k/........
...................../........yD........kz1..........s9dlcpFJJxD........M.2.....
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0...........................E........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2........wz0.........E................
...wz.........zD........kz1........wz.........zD................................
............................................}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • Photo
Download JPG 1600 × 900Details

Submitted on
March 19, 2012
Image Size
918 KB
Resolution
1600×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
229
Favourites
2 (who?)
Comments
0
Downloads
4
×