Shop Mobile More Submit  Join Login
Flower In The Mist Of Time by Jing-reed Flower In The Mist Of Time by Jing-reed
Flower In The Mist Of Time

Mandelbulb 3d image
Flower In The Mist Of Time. A tweak of 'Death Trap' by mcimages [link]


Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...61...ET...2U...EVadsVlUXszONZsb.vSO0Ee.vUC/2wGzf4CKoX2XCbzYY6u4IWFkjD
................................F4WGrGQ7N.2........Y./..................I/2.....
................/s.1/....6Ug3....1....k8.....QhTRDB9EjmD/.kIjymD...6/dkpXm1.....
.VEnAnQD/2../2UNaNaNaNSqz.................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDZalojXBmat1iJlPwMXgNyEOvmwA9EjnD/mDcNltaqwvxLWbqLB1Az.UsmM0pyHYDxTNfKTpA
kwfRhYiJQidBzG7weQhh8zaD.....0Y7g0............kD.M....sD.6kz....................
...........wzA6U.i1...sD....z.lRp5.grJT.EVLx/.DSp5.YtJT.kcLx/.hSp5EnYTyDI.....x/
.....orDZz1.....Xzzz.wzzz1.U..6.G/...c/...UA....S3...24....8....m....M1....UuNTf
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f..EizccZWGyD.EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6FLtj7VY/................................E/0c..
zAYI.................................IU.8..Ak.1.................................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..6uVb/UlsO8.D8..l/..8jBr.o95qG7e.U/3
L.U5UcoIx/krVTC.I4ozp47.GXRo.EDG..6..MNek0.2HtNbF0UKNB3.opaMbG3.DX/I.IMTcRIf.QYI
B/kWzRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A.....2....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/kPs/UQ..........................k/..U/4MU.
0.................Ivz...........aNaNaNaNqz1............................U4/2.....
..IJ./..........................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.plKM..pPr/......................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNqzDnAnAnAnA..2........wz..........E................
................................................................................
................................/....E/.........0JaPZBLOm.pPrN1.gF4.............
..........U/4M......06..................................................M.YaNaNa
NaNez........U0EOaNaNaNady1.....................................................
............................................}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • Photo
Download JPG 1600 × 800Details

Submitted on
March 31, 2012
Image Size
202 KB
Resolution
1600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
258
Favourites
6 (who?)
Comments
0
Downloads
16
×