Shop Mobile More Submit  Join Login
Origins of Galactic Archaeology by Jing-reed Origins of Galactic Archaeology by Jing-reed
Mandelbulb 3d image
Origins of Galactic Archaeology - more Mb3d archaeological discoveries.

Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...61...ET....Q...k5FDP8u1.6.9OPLP0o5y/kbPRFTB6l3xHhb5txojUXz4QJR5gx..0k
................................bAPzoHJo.22........Y./.................kG/2.....
.................MU2/....6kRB...p5....kU.....EYRzCpN9HYD/.UXvIuD..U30dkpXm1.OaNa
z.U0LDGD/2../2EnAnAnAnA3.1................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDwwIEqdq4Ir9PdJlnqOAJyIGL9WDhDjUjpsITKX2f9t9M4YrVMua/y0XjP5qf1wYjUtlm32v0
DtvESpxMD48.yURW06YNbiYD.....5oov1............kD.2....sD.2kz....................
.............A6U.i1...sD....z.lRp5.grJT.EVLx/.DSp5.YtJT.kcLx/.hSp5UXvIuDq.....x/
.....Uf5Zz1.....i.kz.wzzz1.U.M5.x....61....9....U0...w.....B....9/...YXy....4H5Q
..kTz/aZczDM6/nzMg2czX6dE17.0c..zrhe..UoK/nl2xvj.sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../.V0.6hda0..H0/bvOonz0EbG7eFT5wD..........E7kMnz
iS3...ki1bTHzZxD.21ouqucXz1.t7.Csue1.Lk.C6kz.02..gIGBiOy4.A.dGvwfMtpz..UgsuFKs.k
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.m.HAkoGAmoGAm.0JVlKOn/GMic4Qb/UO
E....E.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzcNaNaNaNavDJXLua210Uz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM.I4...kPr/......................
0.......................................Uz9........0./.................U4/2.....
................................................................................
................................U....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.4B3.............
............5g...MU/4MU/..................2........sz.........zD................
...................................................................0./..........
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
........................................................}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • Photo
Download JPG 1600 × 800
Details

Submitted on
March 18, 2012
Image Size
751 KB
Resolution
1600×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
220
Favourites
1 (who?)
Comments
0
Downloads
4
×