Shop Mobile More Submit  Join Login
Plugged by Jing-reed Plugged by Jing-reed
Plugged

Tweak of Yellow Infusion by *dainbramage1 [ [link] ]


Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...E4...61...2U....HcaqZSJs0.9ar.UCDDj7E31MruoxWDz9MMu5GyA6cz0Xwfjzs//xj
................................TKL1E7Fjqz1........Y./..................y.2...wD
..........UiQ....M.1/....6kvH...g0...2kj.....McPaU5U0voD/..NpZ4E/fq/1xa21e1.....
./EnAnID16../2.yzzzznAXpw0...............................I.u1....y1...sD...../..
.wHnAnIDaJ1o8usjpw1pw.72a3RMyS05Sxte.LnjaRsTHKIyawfN1z4/.vVCzs4Hj5hPtPmjMrx5GpCS
mwHUOF1Tyu1Az.PmPPAYr7nD....E62ST0............kD.6....sD/2kz....................
.............oAnAt1...sD....z.lRp5.grJT.EVLx/.DSp5.YtJT.kcLx/.hSp5kVz87EK....UA.
.....6OFaz1.......kz.wzzz1.U..6.9....o0...EB....I....M0...UC....0/...I1....UPJz0
Zs1..wdelyjeYFnz....z1....6.mc..zzzz...MarH7iXyD.oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../2X0.wzzz1................................E.lc..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................uBZ.EHVM/.47GzGD7.cxo7.2CEy8eR.g5P
D/kPUpaYG0kF.V1.Xs5crI0.B3W3.IbTUSH7.oI6K.kly/uBZ.EHVM/.Pw5crI0.B3W3.wqTUSH7.oI6
K..kz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....A....E.....I....g....EHdV5IdtqQfZ4B.6LM934PZZ4N........................Ak.1
Ak.1................./........zD........kz1........sz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.r/......................
8......1Ak.1Ak................0E........kz9........../........yD........Uz1.....
................................................................................
...................sz...........B3...E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..r71.........
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
...................................................................wz..........E
............................................}
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 1600 × 1600Details

Submitted on
August 29, 2012
Image Size
557 KB
Resolution
1600×1600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
256
Favourites
1 (who?)
Comments
0
Downloads
5
×